Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

180. Lekarz jest oskarżony o spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u pacjenta. Zostało więc wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne oraz toczy się postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Czy możliwa jest równoległa odpowiedzialność przed sądem karnym i sądem lekarskim?

  • A. nie, w takim wypadku lekarz może odpowiadać tylko karnie.
  • B. nie, w takim wypadku lekarz może odpowiadać tylko przed sądem lekarskim.
  • C. tak, gdyż postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy toczy się niezależnie od postępowania karnego dotyczącego tego samego czynu.
  • D. tak, pod warunkiem, że prowadzenie równoległe obu postępowań zostanie uzgodnione przez Prokuratora Generalnego i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.
  • E. tak, ale postępowanie karne może zostać zawieszone, jeśli wystąpi z takim wnioskiem rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzący postępowanie w przedmiocie tej odpowiedzialności.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań