Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

187. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, której z powodu naruszenia sprawności organizmu powstałego w okresach określonych Ustawą o rencie socjalnej orzeczono:

  • A. lekki stopień niepełnosprawności.
  • B. znaczny stopień niepełnosprawności.
  • C. całkowitą niezdolność do pracy.
  • D. całkowitą niezdolność do służby.
  • E. częściową niezdolność do pracy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań