Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(208)

188. Czy w okresie pobierania zasiłku chorobowego z powodu czasowej niezdolności do pracy osoba ubezpieczona w ZUS może wykonywać pracę zarobkową?

  • A. tak, może.
  • B. nie, nie może wykonywać pracy zarobkowej.
  • C. tak, w wymiarze ≤ 1/3 etatu.
  • D. tak, w wymiarze ≤ ½ etatu.
  • E. tak, u innego pracodawcy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań