Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

194. Które z wymienionych badań mają zastosowanie w ocenie skuteczności nowych leków?

  • A. opisowe
  • B. losowe z grupą kontrolną
  • C. terenowe
  • D. ekologiczne
  • E. przekrojowe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań