Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

195. W przypadku chorób o charakterystycznym przebiegu - nagłym i swoistym początku oraz o relatywnie krótkim czasie trwania (np. grypa, świnka) - do epidemiologicznej ewidencji problemu zdrowotnego można wykorzystać następujący wskaźnik:

  • A. chorobowości
  • B. zapadalności (zachorowalności)
  • C. średniej długości życia
  • D. średniej długości życia w dobrym zdrowiu
  • E. prawidłowa odpowiedź A i C
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań