Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

196. Badanie skriningowe jest wykonywane w celu:

  • A. uchwycenia procesu chorobowego na możliwie najwcześniejszym etapie.
  • B. wdrożenia skutecznej terapii jak najwcześniej.
  • C. zróżnicowania toczącego się pełnoobjawowego procesu chorobowego.
  • D. oceny skuteczności prowadzonej terapii.
  • E. prawidłowe są odpowiedzi A i B.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań