Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(208)

10. 42-letni pacjent z przewlekłą chorobą nerek w stadium IIIB i obrzękami w okolicy kostek ma bezobjawową hiponatremię (130 mEq/L). Optymalne leczenie to:

  • A. 0,9% NaCl dożylnie.
  • B. 3% NaCl dożylnie.
  • C. dializa.
  • D. ograniczenie wody.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi B,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań