Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(208)

11. Które stwierdzenie dotyczące zespołu Sjögrena jest fałszywe?

  • A. chorują głównie kobiety.
  • B. może mieć charakter pierwotny lub wtórny (np. w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów).
  • C. w przebiegu choroby dochodzi do zajęcia gruczołów łzowych i gruczołów ślinowych.
  • D. w leczeniu stosuje się przede wszystkim niesteroidowe leki przeciwzapalne.
  • E. wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chłoniaków nieziarniczych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań