Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(208)

48. U dzieci uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych adrenalinę stosuje się, gdy:

  • A. pomimo podania leków doustnych objawy się nasilają.
  • B. użądlenie nastąpiło w okolicę języka lub szyi.
  • C. po użądleniu pojawiają się objawy ze strony układu oddechowego, przewodu pokarmowego czy układu krążenia.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań