Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

49. Pląsawica jest objawem uszkodzenia:

  • A. móżdżku
  • B. kory mózgowej
  • C. dróg piramidowych
  • D. układu pozapiramidowego
  • E. wszystkich powyższych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań