Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

62.

Wskaż fałszywe zdanie dotyczące choroby Schönleina-Henocha:

  • A. warunkiem rozpoznania choroby jest stwierdzenie białkomoczu i krwinkomoczu
  • B. występuje częściej u chłopców
  • C. chorobę mogą indukować antygeny lekowe.
  • D. postacie łagodne, bez objawów nefropatii mają charakter samoograniczający.
  • E. choroba ma związek z obecnością antygenów wirusowych lub bakteryjnych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań