Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

63. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące całościowych zaburzeń rozwojowych:

  • A. są rozpoznawane u dzieci w wieku przedszkolnym
  • B. obejmują zespół Aspergera, autyzm i zespół Downa
  • C. cechują się upośledzonym rozwojem fizycznym i psychomotorycznym
  • D. manifestują się zaburzeniami w komunikacji, kontaktach społecznych i schematyzmem zachowań
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań