Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

65. Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest powszechnym problemem zdrowotnym w grupie dzieci młodszych, dotykającym około 30% dzieci do 2. roku życia. W przypadku stwierdzenia w tej grupie wskazań do suplementacji preparatami żelaza w dawce leczniczej należy to postępowanie kontynuować:

  • A. do czasu normalizacji poziomu hemoglobiny
  • B. przez 3 miesiące
  • C. do czasu normalizacji ilości retikulocytów
  • D. do czasu normalizacji poziomu żelaza w surowicy pacjenta
  • E. do czasu uzupełnienia zapasów żelaza w organizmie co odzwierciedla poziom ferrytyny
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań