Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

66. Dla której z wymienionych poniżej chorób reumatycznych u dzieci charakterystyczne jest występowanie małopłytkowości?

  • A. gorączka reumatyczna
  • B. choroba Kawasaki
  • C. toczeń rumieniowaty układowy
  • D. układowa postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
  • E. zespół Schönleina-Henocha
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań