Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

40. Matka zgłasza się do SOR z 3-tygodniowym dzieckiem płci męskiej, które od 2 dni wymiotuje treścią pokarmową po każdej próbie karmienia piersią oraz jest bardzo niespokojne. W badaniu przedmiotowym lekarz stwierdził dodatni objaw oliwki. Matka nie podaje wystąpienia gorączki ani zmiany mieszanki pokarmowej w ostatnim czasie. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest: Wybierz odpowiedź:

  • A. zarośnięcie przełyku
  • B. przerostowe zwężenie odźwiernika
  • C. niedrożność odbytnicy
  • D. alergia pokarmowa
  • E. wgłobienie
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań