Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

41. Matka z 5-letnią dziewczynką zgłosiła się na IP z powodu osłabienia i łatwego siniaczenia. W badaniu fizykalnym krwawiące śluzówki i przerost dziąseł. W badaniach laboratoryjnych WBC 21000/ul, PLT 25000/ul, Hb 10 g/dl. Co należy zrobić? Wybierz odpowiedź:

  • A. przetoczyć PLT w regionalnym szpitalu
  • B. podać metyloprednizolon i.m.
  • C. obserwować ambulatoryjnie
  • D. podać Ig
  • E. biopsję szpiku
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań