Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

47. U dzieci z chorobą Hodgkina wskazane są wszystkie niżej wymienione badania, z wyjątkiem: Wybierz odpowiedź:

  • A. badanie histopatologiczne węzła chłonnego
  • B. morfologii krwii
  • C. OB
  • D. tomografia komputerowa jamy brzusznej
  • E. scyntygrafia z MIBG
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań