Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

48. W leczeniu amoksycyliną ostrego zapalenia ucha środkowego u dziecka o masie ciała poniżej 40 kg, lek dawkuje się następująco: Wybierz odpowiedź:

  • A. 20-50 mg/kg/dobę w dwóch dawkach
  • B. 50-70 mg/kg/dobę w dwóch dawkach
  • C. 75-90 mg/kg/dobę w dwóch dawkach.
  • D. 200 mg co 8 godzin
  • E. 500 mg co 8 godzin
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań