Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

103.

Kleptomania zalicza się do: Wybierz odpowiedź:

  • A. psychoz
  • B. zaburzeń lękowych
  • C. zaburzeń afektu
  • D. uzależnień
  • E. zaburzeń kontroli impulsów
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań