Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

104.

Który lek nie należy do neuroleptyków? Wybierz odpowiedź:

  • A. olanzapina
  • B. aripiprazol
  • C. kwetiapina
  • D. sertralina
  • E. klozapina
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań