Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

144.

Według Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego cukrzycę można rozpoznać na podstawie następujących wyników: Wybierz odpowiedź:

  • A. przygodna glikemia ≥ 200 mg/dl przy obecnych objawach hiperglikemii
  • B. dwukrotnie oznaczona glikemia na czczo ≥126 mg/dl
  • C. glikemia w drugiej godzinie OGTT ≥ 200 mg/dl
  • D. stężenie hemoglobiny glikowanej ≥ 6,5%
  • E. wszystkie wyżej wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań