Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(200)

145.

Wartości prawidłowe ciśnienia tętniczego u dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym wynoszą: Wybierz odpowiedź:

  • A. średnie wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego poniżej 90 centyla odpowiednio dla płci, wieku i wzrostu
  • B. średnie wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego między powyżej 90 i poniżej 95 centyla odpowiednio dla płci, wieku i wzrostu
  • C. średnie wartości ciśnienią skurczowego i/lub rozkurczowego wynoszą odpowiednio 130 mm i 80 mmHg
  • D. średnie wartości ciśnienia skurczowego i/lub rozkurczowego wynoszą odpowiednio 130 mmHg i 80 mmHg dla chłopców oraz 120 mmHg i 70mmHg dla dziewcząt
  • E. żadne z powyższych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań