Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

158. Lekiem stosowanym w polimorficznym częstoskurczu komorowym w dawce 2g w ciągu 10 min jest? Wybierz odpowiedź:

  • A. adrenalina
  • B. amiodaron
  • C. lidokaina
  • D. atropina
  • E. magnez
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań