Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

159. Wskaż fałszywą odpowiedź dotyczącą katastrofy ze skażeniem chemicznym: Wybierz odpowiedź:

  • A. po wstępnej segregacji nie jest konieczna powtórna rewizja
  • B. u zakażonych substancjami żrącymi nie mozna prowadzić resuscytacji metoda usta-usta
  • C. przy organizowaniu punktu medycznego ważny jest kierunek wiatru
  • D. strefa A połozona najbliżej miejsca katastrofy chemicznej
  • E. w strefie A mogą przebywać tylko żołnierze i jednostki ratowniczo-gaśnicze straży pożarnej
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań