Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

178. Komu można udzielić informacji o pacjencie: 1. każdemu innemu lekarzowi 2. każdemu innemu lekarzowi, jeśli jest to niezbędne do leczenia pacjenta 3. jeśli utajenie tej informacji zagroziłoby zdrowiu lub życiu innych osób lub samego pacjenta 4. każdemu innemu pracownikowi asystującemu lekarzowi, w zakresie niezbędnym do właściwego pełnienia przez te osoby swoich zadań 5. w każdym przypadku, jeśli lekarz sądzi, że będzie to korzystne dla pacjenta Prawidłowe odpowiedzi to: Wybierz odpowiedź:

  • A. 2,3,4
  • B. 1
  • C. 2,3
  • D. 2,4
  • E. 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań