Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

179. Pediatra na wizycie domowej u 3-letniego dziecka rozpoznał infekcję górnych dróg oddechowych i zlecił antybiotyk. Rodzice nie posiadają dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Pediatra wystawił receptę bez refundacji. Czy postąpił właściwie? Wybierz odpowiedź:

  • A. tak, osoba chcąca skorzystać z refundacji powinna potwierdzić prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
  • B. tak, dziecko niepozostające w stosunku pracy nigdy nie posiada prawa do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
  • C. tak, dziecko zawsze musi płacić pełną kwotę za lek
  • D. nie, osoby małoletnie mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bez względu na to czy są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, pod warunkiem, że mają obywatelstwo polskie lub mieszkają na terenie RP
  • E. nie, osoby małoletnie do ukończenia 6 r.ż. mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bez względu na to czy są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, pod warunkiem, że mają obywatelstwo polskie lub mieszkają na terenie RP
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań