Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

182. Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, istnieją komisje przy wojewodach, badające tzw. "zdarzenia medyczne" przez które rozumiemy: Wybierz odpowiedź:

  • A. zaniedbanie lub zaniechanie leczenia przez lekarza, czego następstwem była śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu pacjenta
  • B. wykonywanie przez lekarza prowadzącego indywidualną lub grupową praktykę zabiegu nieterapeutycznego bez zgody pacjenta
  • C. niewłaściwą organizację procedur udzielania świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego , zawinione przez dyrektora .
  • D. wykonanie zabiegu leczniczego niezgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy o prawach pacjenta, w wyniku czego doszło do naruszenia prawa pacjenta do intymności i godności
  • E. zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała pacjenta, roztrój zdrowia pacjenta lub śmierć wynikający z nie należytym postępowaniem
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań