Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

183. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej lekarz może być zobowiązany do odbywania dyżuru na telefon, czyli pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Zaznacz prawidłową odpowiedź. 1. dyżur taki może pełnić tylko lekarz specjalista 2. dyżur taki może trwać maksymalnie 3 godziny na dobę 3. za każdą godzinę dyżuru przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. 4. do pełnienia dyżuru lekarz może być zobowiązany jedynie w wypadku klęsk żywiołowych 5. do pełnienia dyżury mogą być zobowiązani pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym Wybierz odpowiedź:

  • A. 3, 4
  • B. 1, 3
  • C. 2, 3
  • D. 3, 5
  • E. 4, 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań