Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(200)

188. Która z niżej wymienionych instytucji wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzję o braku podstaw do jej stwierdzenia? Wybierz odpowiedź:

  • A. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • B. Ministerstwo Zdrowia
  • C. Państwowa Inspekcja Sanitarna
  • D. Ministerstwo Pracy i Polityko Społecznej
  • E. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań