Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

194. Wg wytycznych Towarzystwa Naukowego pacjent leczony z powodu choroby A powinien otrzymywać lek B. Lekarz prowadzący znając nowsze duże badanie wie, że lek B powoduje wzrost śmiertelności u pacjentów, a lek C zmniejszenie śmiertelności. Zgodnie z KEL lekarz powinien: Wybierz odpowiedź:

  • A. utrzrymać leczenie lekiem B
  • B. leczyć połowę pacjentów lekiem B, a połowę lekiem C i doświadczalnie przekonać się o skuteczności leków
  • C. stosować lek C wg swojej najlepszej wiedzy
  • D. odmówić leczenia pacjenta
  • E. napisać do Towarzystwa naukowego z prośbą o opinię
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań