Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

198. Aktualnym problemem dla zdrowia publicznego jest starzenie się populacji. Konsekwencją tego jest Wybierz odpowiedź:

  • A. przewaga liczby kobieta nad liczbą mężczyzn w tej populacji
  • B. zmiana występujących problemów zdrowotnych
  • C. wzrost zapotrzebowania na opiekę zdrowotną
  • D. wzrost zapotrzebowania na opiekę społeczną
  • E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań