Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

199. Wskazaniem do wycięcia śledziony jest/są:
1. Torbiel śledziony > 5 cm
2. Ropnie śledziony
3. Nowotwory śledziony
4. Trombocytopenia przewlekła
5. Tętniak tętnicy śledzionowej > 1,5 cm

  • A. 1, 2, 3
  • B. 1, 3, 4
  • C. 2, 3, 4
  • D. 3, 4, 5
  • E. wszystkie wyżej wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań