Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(199)

105.

Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w sprawach testamentowych związane jest z orzekaniem o:

1) poczytalności;

2) niepoczytalności;

3) stopniu ograniczenia poczytalności;

4) świadomości wyrażenia woli;

5) swobodzie wyrażenia woli;

6) stanie psychicznym tempore criminis.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 2,5.
  • C. 3,4.
  • D. 4,5.
  • E. 5,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań