Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

106. W przypadku depresji lekoopornej postępowaniem z wyboru są: 1) stosowanie dwóch leków przeciwdepresyjnych; 2) augmentacja; 3) zmiana na inny lek przeciwdepresyjny; 4) elektrowstrząsy. Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3
  • B. tylko 4
  • C. 1,2
  • D. 2,3
  • E. wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań