Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

129. Chirurgiczne leczenie nadczynności przytarczyc techniką wideoskopową jest możliwe w przypadku: Wybierz odpowiedź:

  • A. podejrzenia nowotworu złośliwego
  • B. dobrze zlokalizowanej pojedynczej zmiany przytarczyc i możliwości śródoperacyjnego monitorowania stężenia parathormonu
  • C. braku przeciwwskazań do wytworzenia odmy podskórnej
  • D. możliwości śródoperacyjnego monitorowania nerwu krtaniowego wstecznego
  • E. niemożliwości wykonania operacji w znieczuleniu ogólnym
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań