Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(199)

130. Wybierz prawdziwe stwierdzenia dotyczące przepuklin rozworu przełykowego: 1. Przepukliny rozworu przełykowego są częstsze u kobiet niż u mężczyzn. 2. Przepukliny okołoprzełykowe stanowią około 80-90% wszystkich przepuklin rozworu przełykowego. 3. Przepuklina wślizgowa bez względu na to, czy jest objawowa, czy bezobjawowa jest bezwzględnym wskazaniem do operacji. 4. Badanie radiologiczne stanowi podstawę rozpoznana przepukliny okołoprzełykowej. 5. Metodą z wyboru leczenia przepuklin rozworu przełykowego jest laparoskopowa fundoplikacja Nissena.

  • A. 1, 4, 5
  • B. 1, 2, 5
  • C. 1, 2, 3
  • D. 2, 3, 4
  • E. 1, 2, 4
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań