Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

151. Charakterystyczne dla porażenia obwodowego nerwu twarzowego jest: Wybierz odpowiedź:

  • A. Brak uszkodzenia mięśnia czołowego
  • B. Brak zaburzeń smaku i łzawienia
  • C. Porażona wyłącznie dolna połowa twarzy
  • D. Wygładzenie fałdu nosowo-wargowego po stronie uszkodzenia
  • E. Zachowana mimika
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań