Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

152. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące dny moczanowej. Wybierz odpowiedź:

  • A. warunkiem rozpoznania napadu dny moczanowej jest stwierdzenie podwyższonego poziomu kwasu moczowego we krwi
  • B. czynnikiem ryzyka dny moczanowej jest współistnienie chorób nerek
  • C. wzrost zachorowania na dnę moczanową w ostatnich latach ma związek, między innymi, ze starzeniem się populacji
  • D. metodą niefarmakologicznego leczenia dny jest ograniczenie spożywania piwa i palenia papierosów.
  • E. najczęstszą manifestacją ostrego napadu dny moczanowej jest zapalenie w obrębie pierwszego stawu śródstopno- paliczkowego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań