Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

181. Do lekarza przychodzi policjant, który w związku z toczącym się postępowaniem karnym chce przesłuchać lekarza i domaga się informacji objętych tajemnicą lekarską. Lekarz może je przekazać pod warunkiem, że:
1) policjant wylegitymuje się odznaką policyjną lub legitymacją służbową;
2) prokurator wyda wyrok zwalniający z tajemnicy lekarskiej;
3) sąd wyda postanowienie zwalniające z tajemnicy lekarskiej;
4) wyrazi na to zgodę pacjent, którego dane dotyczą;
5) wyrazi na to zgodę przełożony tego lekarza np. ordynator.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1 lub 5.
  • B. 2 lub 4.
  • C. 2 lub 3.
  • D. 3 lub 4.
  • E. 2 lub 5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań