Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

182. Zgodnie z zasadą "przywileju terapeutycznego", lekarz ma prawo ograniczyć informacje przekazywane choremu na temat jego stanu zdrowia jeśli: 1) jeżeli rokowanie jest dla pacjenta niepomyślne 2) jedynie w przewlekłych nieuleczalnych chorobach 3) jeżeli przemawia za tym dobro chorego 4) na żądanie bliskich zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 5) jeżeli wyrazi zgodę sąd opiekuńczy Wybierz odpowiedź:

  • A. 1,4
  • B. tylko 2
  • C. 3,5
  • D. 1, 3
  • E. 3,4
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań