Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(199)

196. Wg M. Lalonde’a zdrowie zależy przede wszystkim od:

  • A. uwarunkowań genetycznych.
  • B. sprawności służby zdrowia.
  • C. stylu życia.
  • D. zapobiegania chorobom.
  • E. determinant środowiskowych i kulturowych..
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań