Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(199)

197. Które z poniższych zdań prawidłowo opisuje zespół Mallory’ego-Weissa?

  • A. jest to pęknięcie błony śluzowej i podśluzowej w okolicy połączenia przełykowo-żołądkowego.
  • B. spowodowany jest zaburzeniem relaksacji dolnego zwieracza przełyku.
  • C. zespół ten stanowi 20% przyczyn krwawień do górnego odcinka przewodu pokarmowego.
  • D. w trakcie endoskopii konieczne jest pobranie wycinków do badania histopatologicznego z brzegów pęknięcia.
  • E. u przeważającej większości chorych krwawienie ustaje samoistnie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań