Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

31.

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących chorego w ostrej fazie udaru krwotocznego mózgu są poprawne?

1) nadnamiotowy krwiak wewnątrzmózgowy w każdym przypadku powinien być leczony operacyjnie;

2) u każdego chorego z krwotokiem mózgowym skurczowe ciśnienie tętnicze krwi powinno zostać szybko obniżone, optymalnie już w pierwszej dobie do wartości poniżej 180 mmHg;

3) krwotoki w tylnej jamie czaszki w przypadku pogarszania się stanu neurologicznego, jak narastanie objawów móżdżkowych, wodogłowie lub narastające zaburzenia świadomości, wymagają pilnej interwencji neurochirurgicznej;

4) u każdego chorego z krwotokiem śródmiąższowym mózgu należy włączyć profilaktycznie lek przeciwpadaczkowy (optymalnie kwas walproinowy w dawce 2 razy dziennie 500 mg - 800 mg) ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych;

5) w leczeniu obrzęku mózgu u chorych z krwotokiem śródmiąższowym stosuje się najczęściej dożylnie środki osmotyczne jak mannitol z furosemidem lub sól (NaCl) hipertoniczną (najczęściej 3%).

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 3, 5
  • B. 1, 3, 4
  • C. 2, 3, 5
  • D. 2, 3, 4
  • E. wszystkie
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań