Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

38.

Stwierdzenie w spirometrii zmniejszenia pojemności życiowej płuc (VC) poniżej dolnej granicy normy przy prawidłowej lub zwiększonej wartości wskaźnika FEV /VC może sugerować występowanie restrykcji. W celu wyjaśnienia przyczyny zmniejszenia VC wskazane jest wykonanie:

  • A. próby wysiłkowej
  • B. próby rozkurczowej
  • C. oscylometrii impulsowej
  • D. pomiaru zdolności dyfuzyjnej gazów
  • E. bodypletyzmografii
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań