Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

40.

Typowy zespół hemolityczno-mocznicowy jest:

  • A. skojarzony z infekcją Streptococcus pneumoniae
  • B. wywołany przez niedobór składników dopełniacza
  • C. spowodowany niedoborem proteazy rozkładającej czynnik von Willebranda
  • D. poprzedzony biegunką wywołaną enteropatogennym E. coli
  • E. spowodowany przez stosowanie inhibitorów kalcyneuryny
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań