Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

39.

Jako lek z wyboru w leczeniu stanu przedrzucawkowego zastosujesz

  • A. a-bloker
  • B. b-bloker
  • C. bloker kanału wapniowego
  • D. diazepam
  • E. diuretyk
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań