Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

43.

Wskaż zdania nieprawdziwe dotyczące odpływu pęcherzowo-moczowodowego:

1) rozpoznanie opiera się na wykonaniu cystografii mikcyjnej; 

2) wyróżnia się pięć stopni odpływów; 

3) wyłącznie odpływy pierwotne I stopnia leczy się zachowawczo;

4) odpływy z poszerzeniem moczowodu leczy się chirurgicznie; 

5) odpływy I, II i III stopnia leczy się zachowawczo. 

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 3
  • B. 3 i 4
  • C. 1 i 5
  • D. 2 i 5
  • E. tylko 2
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań