Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

44.

Do postaci gruźlicy o lekkim przebiegu zalicza się gruźlicę:

1) skóry

2) kostno-stawową

3) kręgosłupa

4) prosówkową płuc

5) obwodowych węzłów chłonnych

  • A. 1, 2, 5
  • B. 1, 2, 3
  • C. 1, 4, 5
  • D. 2, 3, 4
  • E. 1, 3, 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań