Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

47.

Do objawów uszkodzenia neuronu ruchowego obwodowego zalicza się:

1) niedowład wiotki;

2) niedowład spastyczny;

3) wzmożenie odruchów;

4) zniesienie odruchów;

5) obniżenie napięcia mięśniowego;

6) wzmożenie napięcia mięśniowego;

7) drżenie pęczkowe mięśni.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4,5,7.
  • B. 2,4,5,7.
  • C. 1,4,6,7.
  • D. 2,3,6,7.
  • E. 1,3,6,7.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań