Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(201)

48.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące ciemiączka przedniego: 

1) bezpośrednio po porodzie kości czaszki nachodzą na siebie i ciemiączko może wydawać się mniejsze; 

2) prawidłowe zamknięcie następuje między 6. a 8. tygodniem życia; 

3) napięte ciemiączko nasuwa podejrzenie odwodnienia; 

4) przedwczesne zarośnięcie ciemiączka przedniego może być przyczyną mikrocefalii; 

5) opóźnienie zarastania ciemiączka obserwuje się np. w krzywicy; 

6) prawidłowo ciemiączko zarasta między 9. a 18. mż.

 Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4,5
  • B. 1,4,5,6.
  • C. 1,3,5,6
  • D. 2,3,4,5.
  • E. 1,3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań